Hans Åkerlund


Ett rum i rymden


Till synes abstrakta, bottnar Hans Åkerlunds bilder i ett försök att analysera och bringa ordning, ”schemalägga” ett kaos.

Upprinnelsen till detta är att Hans Åkerlund under sina upprepade vistelser i Kavalla/Grekland upptäckt att de grekiska husen var rätt så lika varandra i formen, däremot låg de oregelbundet utspridda.

Att jämföra med de svenska husen - som ofta ligger  i ett regelbundet mönster men skiljer sig avsevärt i form från varandra.

Han försöker kartlägga sina observationer och kanske bringa en ”kosmisk” ordning.

När han sedan överför sina iakttagelser i bildform i en tredimensionell skiss, uppstår en ny dimension.


Det hela blev ett lekfullt sökande och undersökande av variationer, allt inom strikta, tyglade, konkretistiska ramar.


Att hänga dessa verk sparsmakat kan vara en  stor estetisk upplevelse.

Att flytta stora delar av Åkerlunds ateljé till galleriet är att utsätta sig för en massiv upplevelse.


STUDIO L2 väljer det andra alternativet.


Det visar en konstnärs besatthet och konsekvens.

Hans Åkerlunds verk skapar ett rum i rymden.


12 mars – 9 april


tisdag – fredag 12 – 17  lördag12 – 16

Hans Åkerlunds ateljé I-V