TORSTEN HYLANDERSkulpturer av Torsten Hylander visas under oktober månad på STUDIO L2.

Hans mestadels vita förenklade former har en befriande skönhet. Igenkännbara former har sammanfogats på ett finurligt sätt, i nya sammanhang. Det är en ödmjuk syn på tillvaron och respekt för små enkla ting, vars skönhet lätt kan gå oss förbi. Eller som han själv säger:

”För mig finns också en nollpunkt i det vita, när det gäller upplevelsen av form.  Betraktaren skall känna sig delaktig i en pussellek, finna den och själv vilja föra den vidare.”


4 - 25 oktober


tis - fre 12 – 17  lör 12 – 16


English