STUDIO L² är inget vanligt konstgalleri - det är en plattform för idéer, experiment och

projekt.


Kreativitet och experiment präglar STUDIO L²s utställningar. Ett tema som belyses och

utforskas genom olika konstnärers tolkningar, konst - och kulturhistoriska projekt med ett

tidsperspektiv, återblickar i konsthistorien och nutiden knyts ihop. Olika medier, olika

uttryckssätt, det är en plattform i ständig utveckling.


Vid sidan av de temporära utställningarna, finns ett permanent konstutbud, affischer och

böcker till försäljning.


Tabula Scripta™ är STUDIO L²s bokförlag med ambition att ge ut småskaliga och vackra

konstböcker till ett rimligt pris.En