L O T T A  H A G E R M A N


Lotta Hagerman har skapat en egen bildvärld

bortom andra världar, där det händer mycket

spännande saker inom den slutna kretsen.

Många aktiviteter pågår och parallella

möten och händelser

vävs ihop på ett noggrant sätt.

Inte minst färgvalet och de

starkt dekorativa inslagen bidrar till att

man får en känsla av cybertillvaro,

där man sugs in och vill följa med.


13 – 30 augusti

tis - fre 12- 17  lör 12-16

Vernissage 12 augusti kl 17-19English