S T I N A  E I D E M


Konstnären Stina Eidem

har förmågan att med några enkla drag

fånga upp det väsentliga,

vare sig det är djur eller människor.


8 februari – 5 mars


tis - fre 12-17  lör 12-16

English