Att odla är en passion för många av oss. Att se det under

som sker varje gång man sätter ett litet frö och följa dess

utveckling till en växt, njuta i blommor och odla egna

grönsaker. Det har blivit nästan en folkrörelse bland

stadsbor och köerna är långa till koloniträdgårdsföreningar.

Strindberg har beskrivit sina vedermödor i försök att

anlägga en trädgård och Voltaire ansåg att man ska odla sin

trädgård, även det växthus man har inuti huvudet…


Med

Ernst Josephson

Roland Persson

Mette Prawitz

PG Thelander

Petra Westermark


5 maj – 2 juni


tis - fre 12 - 17  lör 12 – 16


”Växtriket”, en nyutgiven bok av Lars Ring och Jan Rundgren presenteras på utställningen och kan köpas till specialpris.

                                                             English

PG Thelander

Mette Prawitz

Petra Westermark

Roland Persson

PG Thelander

Roland Persson