G U N N A R   F R Ö S S É N


E p i g r a m


Epigram är en diktform med mycket stränga begränsningar

till både form  och innehåll, intensivt, sammansatt men

samtidigt poetiskt fulländat.


Konstnär Gunnar Frössén arbetar i den andan och

med enkla medel och begränsningar uppnår han

intensitet och en ny dimension i sina bilder.


En nyutgiven bok* med hela bildserien och

med text av Peter Cornell presenteras på utställningenBokrelease & vernissage 11 april kl 17 - 19


11 april – 28 april


tisdag - fredag 12–17   lördag 12–16


* Carlsson bokförlag


English