De finska konstnärsparet

Andy Best och Merja Puustinen är mest kända för storskaliga interaktiva installationer, vilka bokstavligen transformerar upplevelsen av rymd.

Deras verk ger publiken möjligheten att interagera

och leka med varandra - för Andy och Merja är konst

inte bara en solitär upplevelse, utan något som ska upplevas med andra människor, obeaktat om det är vänner eller främlingar.

I det intima rummet på STUDIO L2 presenterar

Andy och Merja sina senaste interaktiva objekt,

Skinny Dipping.

Besökare kommer föras till en färgsprakande, rik, multimedierad plats, vilken kommer att bli en upptäcksresa i form, färg, ljud och utrymme.19 november – 17 december


tisdag – fredag 12 – 17  lördag 12 – 16


                                                      English