ατός (grekiska, "själv") och mobilis (latin, "flyttbar").


”En bil är ett motorfordon som är försett med

åtminstone tre hjul, och som inte kan anses vara en

motorcykel eller en moped.

Bilar delas in i personbilar (vilket ordet "bil" vanligtvis

syftar på), lastbilar och bussar.

Från början användes benämningen Automobil.

Förkortningen ”Bil” gjordes av den danska

tidningen Politiken, 1902”.*


Sedan de började rulla 1801 har bilar inte lämnat oss

oberörda, de har lämnat spår i designen och konsten


Bilar sedda genom konstnärers ögon 


Med

John E. Franzén

Hans Hammarskiöld

Maria Hägglund

Jan Manker

Kerstin Manker

Christer Månsson

PG Thelander

Ulf Wahlberg


Samt en överraskning…


3 september – 8 oktober


tis – fre 12 – 17  lör 12 – 16

                                                      English

Ulf Wahlberg

Hans Hammarskiöld

Christer Månsson

John E. Franzén

Maria Hägglund

Jan Manker

PG Thelander

Kerstin Manker

Ulf Wahlberg

Mini Comtesse