English

Heter en målning av den ryske konstnären

Kazimir Malevich (1878-1935)

Det är också titeln på utställningen som inleder 2011

på STUDIO L² - ett rum i förvandling


Med

Sivert Lindblom

Pontus Ersgård

Gert Marcus

Per B Sundberg

Inga Palmér

PG Thelander

Eva Lange