DÉJÀ  VU – Monumentala skisser


Visas under februari månad  på STUDIO  L²

L. Lidströmers

skisser till bl. a  ”Våreld,” en väv beställd av

4e AP fondens styrelse. Väven uppfördes 1996/97 av Handarbetets vänner .


Tidigare visad på Lidingö Stadshus (1994), Södertälje Rådhus (1996)

PICTURES