PARTOS


Helén och Christian Partos är två mycket spännande konstnärer. Som många andra kreativa par är de helt olika i sina uttryckssätt, ändå finns det beröringspunkter, en estetik som kompletterar.


Det är inte ovanligt att gifta par tillhör samma yrkeskår, men när det gäller konstnärer har det funnits fördomar, att de inte bör visa sina verk tillsammans.

Kanske bottnar det i forna tiders syn på kvinnan och att mannen alltid kommit i första hand…

I dag kan vi glädjas åt många uppmärksammade kvinnliga konstnärskap och många par som arbetar sida vid sida.


Första paret ut...


Helén & Christian Partos


har fått fria händer att skapa ett rum


8 november – 13 december


tis – fre  12 – 17  lör 12 – 16In English