ASTRID van ARKEL


Monumentala teckningar har blivit ett

signum för Astrid van Arkels konst.

Kärva och utlämnande, har de en förmåga att

bita sig fast hos betraktaren.


I en serie självporträtt i helfigur som nu visas

på STUDIO L2 med den utmanande titeln


”I Have Been to Hell and Back Again”


tecknar Astrid sina allvarliga porträtt.

De är skapade under en pågående livskris.

Kanske som ett försök att

få en förklaring, kanske för att hitta en lösning.


Bilderna är vemodiga, dämpade, samtidigt

som de utstrålar styrka och harmoni.V Ä L K O M N A!22 februari – 2 april 2022


tisdag-onsdag-torsdag-lördag  kl 13 -16


eller enl. överenskommelse


English