Minns ni

   


Minns ni

Feeling blue, Röda rummet, Vita veckan, svART ?


- tidigare EXPOs på

STUDIO L2- med en dominerande färg?

Nu är det dags att utforska GULT.

Färgen som vi urskiljer bäst, den som

associerar till sol och värme. Den är kejserlig

men står också för varning och

signalfärg i naturen. Som symbolfärg har gult

både positiv och negativ innebörd.

Konst, textil, glas, design


Kerstin Berggren

Linnea Blomgren

Färg & Blanche

Ulla Forsell

Mirjam Hemström

Maria Johansson

PG Thelander

Sam Westerholm


13 september – 8 oktober

Vernissage 13 september 17-19

tis-fre 12-17 lör 12-16
English

FÄRG & BLANCHE

FÄRG & BLANCHE

Ulla Forsell

Linnea Blomgren

Mirjam Hemström

Maria Johansson

Maria Johansson

Linnea Blomgren

Mirjam Hemström