STUDIO   1-års jubilerar med utställningen

 

L I D S T R Ö M E R

visar

L I D S T R Ö M E R

 

Har Ni tänkt, när Ni promenerar längs kajerna i Stockholm, vem som en gång byggde dem?

Det sitter nästan alltid folk vid Gustav IIIs staty, på det trappliknande postamentet och njuter av utsikten både mot Slottet och vattnet, likaså runt den fantastiska Obelisken vid Slottet. En av Stockholms absoluta sevärdheter. Har Ni tänkt på vem som har byggt dem?

Svaret är:

 

JONAS (1755-1808) och FREDRIK AUGUST (1787-1856) LIDSTRÖMER

 

I år är det 250 år sedan Jonas Lidströmer föddes och kanske på sin plats att kasta lite ljus över två bortglömda män, som bidrog så mycket till att försköna Stockholm! Jag visste svaret, men tänkte inte så mycket på det. Det är först sedan ett år tillbaka, då jag  startade STUDIO  L ² i Gamla Stan, som jag dagligen passerar Karl XIIIs staty i Kungsträdgården, Norrbro, Kajerna kring Operan och Slottet, Gustav IIIs staty och Obelisken som jag inser vidden och betydelsen av  deras arbete för Stockholm! Det var i sitt arbete med den stora boken om Rosendals slott (Byggförlaget 2003) som arkitekten och redaktören Christian Laine stötte på namnet Lidströmer gång på gång i arkiven och började forska vidare…

 

1 – 28 september  tis-fre 12-17 lör 12-16


JONAS LIDSTRÖMER

(1755 -1808)

  

Överstelöjtnant mecanicus. Har kallats ”sin tids Polhem” och Sveriges mekaniska snille. Samarbetat och var vän med af Chapman, Ehrenswärd, Sergel, Desprez och Gjörwell. Studier i Uppsala, kom till Karlskrona på af Chapmans uppmaning.

Mest känd för resning av Slottsobelisken och byggnationen av Norrbro/Södra delen i Stockholm. Har även rest Gustav III s staty med det funktionella postamentet. Har ritat och uppfört den berömda Mastkranen i Karlskrona. Jonas Lidströmer har också anlagt en rad hamnar i Sverige och Finland och gjort förbättringar av varven i Göteborg, Karlskrona och Helsingborg. Chef för Mekaniska skolan i Karlskrona, dåtidens mest kvalificerade tekniska utbildning. Han står bakom en mängd mekaniska inrättningar och uppfinningar: stålsliperier, skeppsdockor, kompasser mm. Preses för Kungl. Vetenskapsakademien, ledamot av Akademien för de fria konsterna och Kungliga Krigsvetenskaps Akademien. Riddare av Wasa orden. Modeller och ritningar av hans verk finns i dag bl a på Sjöhistoriska museet, Arkitekturmuseum i Stockholm samt Marinmuseum i Karlskrona.  Mer info. Litteratur.


 FREDRIK AUGUST LIDSTRÖMER 

(1787- 1856)

 

Son till Jonas. Kom till Stockholm för att hjälpa sin far i arbetet med Slottsobelisken, fortsatte sedan med   anläggningen av Stockholms kajer och byggde bl a Strömparterren. Blev sedermera Karl Johans förste arkitekt för Rosendals slottsbygge (som brann 1819). Var stadsarkitekt 1818-1824. Gjorde förslag till det nya Rosendalsslottet som i stort efterföljdes  av Fredrik Blom (också han en lärjunge till Jonas Lidströmer). Fredrik August har ritat bl a den fina Drottningpaviljongen och Vaktstugan, tillhörande Rosendals slott. Han var i officerskretsen kring Karl den XIV Johan . Karl  XIIIs staty i Kungsträdgården ritades av honom.  Ansvarig, på kungens order, för placering av den jättelika porfyrvasen vid Rosendals slott. Fredrik August arbetade under Baltzar von Platen med byggnationen av Göta Kanal, den tidens mest påkostade och tekniskt avancerade bygge. Vidare byggde han Visby lasarett och Länsfängelset i Nyköping mm . Hans sista arbete var anläggning av Nybrokajen. Hans arbete finns dokumenterade som akvareller och originalteckningar i flera arkiv. Även han blev överstelöjtnant mecanicus och riddare av Wasa orden. Mer info. Litteratur.


Ritning av Norrbro, pliktningskarta, J. Lidströmer

 

J. Lidströmers Kronosmedja i Lyckeby

Slottobelisken av Desprez, rest av J. Lidströmer

 

Mastkranen i Karlskrona, ritat och konstruerad av J. Lidströmer

 

                

Tv: J. Lidströmer porträtterad av J.T. Sergel   Th: Gustaf IIIs staty av J.T. Sergel, rest av J. Lidströmer

 

        

Tv: Mastkranen i Karlskrona, J. Lidströmer, 1797   Th: Kommendantbostället i Karlskrona, J. Lidströmer

 

    

Konstruktion av stenkistor till Pålsundet, Waxholm, J. Lidströmer


Kajerna från Gustaf IIIs staty till Norrbro, ritning av FA Lidströmer

Kajerna från Norrbro till Blasieholmen, ritning av FA Lidströmer

Skisser för Karl XIIIs staty i Kungsträdgården, FA Lidströmer

Strömparterren, anlagd av FA Lidströmer

    

Tv: Drottningpaviljongen/Rosendal, FA Lidströmer   Th: Vaktstugan/Rosendal, FA Lidströmer

     

Tv: Gamla Rosendals slott, FA Lidströmer    Th: Vaktstugan/Rosendal, FA Lidströmer

 

Porfyrvasen vid Rosendal, rest av FA Lidströmer