STUDIO L² har bett konstnären och konstskribenten Ragnar von Holten ge sin syn på snäckan…

 

 

SNIGLAR SNÄCKOR MUSSLOR BLÄCKFISKAR SPIRALER LABYRINT

 

Lennart Rodhe har berättat, hur han en dag hittade en trasig snäcka vid stranden. Han tog hem den och började rita mängder av spiralteckningar.

Snigeln/snäckan är symbol för mycket – förutom att i rent formellt avseende vara den perfekta spiralen utgör den också en förlängning i tid och rum: genom att påminna oss om ”havets brus”, också långt ifrån själva havet och kanske också långt efter semestern vid stranden. Härigenom blir snäckskalet nästan ett ”väsen”. Som ortoceratit i kalkstensavlagringar ger den ett nära nog oändligt tidsperspektiv…

Snigeln brukar också ses som en symbol för månen: Såsom snigeln fäller ut, resp. drar in sina horn, så varierar månen sig i sina faser. I förlängningen kan det handla om död och uppståndelse, pånyttfödelse, ett oavbrutet återvändande till livet.

(Den tvåkönade) snigeln symboliserar fruktbarhet, kvinnlighet, sinnlighet – ibland också tröghet  - och den eviga, universella rörelsen, det som ständigt pågår. Många skäl alltså för att fascineras av denna i sig fulländade form.

Den runda spiral som den fete kung Ubu bär på sin mage – la grande – gidouille – har blivit patafysikernas emblem; det bör man hålla i minnet.

Labyrinten är en mångtydbar förutsättning för vår existens.

Men också: En associativ, fuktig och libidinös varelse som för tanken till sperma.

Det eviga kretsloppet.

Det androgyna, föreningen av eld och vatten.

Renässansens berömda nautillus – pokaler byggde till en stor del på dessa associationer. Själva ”nautillus” är en pärlbåt, ett spiralvridet skal/hölje till en bläckfisk: I den kan också pärlor bildas.

Snäckans form ger faktiskt hur rika möjligheter som helst.

 

 

 

Ragnar von Holten

 

Konstnär och konstskribent