STUDIO   

har bett skribenten och konstkritikern Monica Nieckels skriva en kommentar om ljusets roll i konsten.

                            

Ljuset i konstens tunnel

 

Det tar 8 minuter och 19 sekunder för ljuset från solen att nå jorden. Ljus är en form av elektromagnetisk strålning som rör sig med mycket stor hastighet. Så stor att det går sju och ett halvt varv runt jorden på en sekund.

 

Konstnärer har länge använt ljus som material för sitt skapande. Maholy-Nagy skriver 1934: ” Ända sedan fotografiet uppfanns har måleriet utvecklats i logiska etapper ;från färgmateria till ljus”. Vi har nu nått det stadium då det bör vara möjligt att lägga penslar och färger på hyllan och börja måla med själva ljuset som medium. Vi är färdiga att ersätta det gamla tvådimensionella färgsystemet med en monumental ljusarkitektur….”

 

Med den häftiga tekniska utvecklingen under de senaste århundraden har nya möjligheter öppnats för konstnärer. Projektorn, kameran för film och stillbild, hologrammet, lasertekniken, videon är bara några exempel på användbar teknik. Ljuset lockar och i det finns färgen.

 

Vi slutar aldrig att fascineras av ljuset, våra ögon dras till det, vi låter oss förföras. Ljuset ger liv åt allt levande och ger oss hopp i slutet av tunneln. Men mitt i våra ögon finns ingången till en liten mörklagd kammare, genom den svarta lilla pupillen där alla våra bilder först uppstår. Mörkret är nödvändigt för att bilden med ljuset som tränger in, ska synas. Mörkret är ljusets nödvändiga förutsättning, utan det, inga bilder, inget ljus.

 

Vi anpassar oss till mörkret och letar efter ljuset. I biosalongens mörker eller i nattens.  På himlavalvet eller i havsdjupen, överallt letar vi efter ljuset eller punkter av ljus för att komma vidare. Vi tar del av berättelser eller vackra bilder, ser resultat av undersökningar och ställer ytterligare frågor.

 

- Färgens och ljusets dynamiska struktur gör mina ögon lyckliga, irriterar läran om jämvikt i mina tankar, bevingar mitt hjärtas rytm och mina önskningars snabba andedräkt. – *

 

Monica Nieckels

Skribent, konstkritiker

 

*Heinz Mack i katalogen till Pontus Hulténs mycket omtalade och betydelsefulla utställning - Rörelse i Konsten - år 1961 på Moderna Museet.