Historical Literature References

For archive references see below

 W Andersson, Johannes Törnström, Tidskrift för Konstvetenskap, 1918

Fredrik Blom, åminnelse-Tal...öfver Kongl. Akademiens framl. Ledamot, öfvertse Löjtanten, Välborne Herr Jonas Lidströmer, Krigsvetenskapsakademiens Handlingar 1808-1809, sid 37-58, Stockholm, 1811

J Bromé, Karlskrona stads historia, 1-2, 1930-1934

L. M. Bååth, Helgeandsholmen och Norrrström, vol. I-II, Stockholm, 1918

C A Ehrensvärd, Brev till Kickan, 1971

G Elgenstierna, Svenska adelns ättartaflor, 1920-t.

S W Gynther, Författningssamling för Kongl. Maj:ts flotta, del 5, Hernösand, 1858

Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870, Göteborg, 1949 (Krigsarkivet, facksignum Sz Sv b)

Gustaf Halldin, Skeppsbyggmästare och mariningenjörer kring ett jubileum 1948, Allhems förlag, Malmö, 1948

Daniel G Harris, Fredric Henrik af Chapman, Den förste skeppsbyggararkitekten och hans verk, 2000.

T Höijer, Stockholms stads drätselkommision 1814-1864, 1953

T Höijer, Börs-, bro- och hamnbyggnads kommitterade 1815-1846, 1953

Yngve Jansson, Lagfors bruk och dess minnen, Sundsvallsposten, 22 december, 1910

R Josephsson, Carl August Ehrensvärd, 1963

De Ipecacuanha (Disp., P. I + P. II 38 sid., 4:o; jfr Lidströmer, 1824), av: (Prs.) Thunberg, C.P.; (Auctor Resp.) P. I Billberg, Im. Upsala, 1824.

Christian Laine (redaktör), De kungliga slotten - Rosendals slott, Byggförlaget, 2003

Albert Lindström, Om Strömparterren förr och nu, Stockholm, 1932

J C Linnerhjelm, Bref under resor i Sverige, 1797

Claes Lundin, August Strindberg, Gamla Stockholm, Stockholm, 1882

Kröningssvärds matrikel [Carl Gustaf Kröningssvärd (1786-1859), urkundsutgivare i Stora kopparbergs bergslag]

Königsmarck (Biogr. handbok)

F W Morén, Ystads historia, 2, 1953

Allan T Nilsson, Studier i repslageri

Gabriel Nikander, Hur man beslöt bygga det nya Akademihuset i Åbo, Helsingfors, 1910

Nordisk familjebok

P.O. Nyström, Åminnelse-tal öfver Chefen för Kongl. örlogsflottans Mekaniska Stat, öfverstelöjtnanten och Riddaren av Kongl. Wasa Orden, Herr Jonas Lidströmer,..., Carlskrona, 1820

O Offerman, Lyckeby i svunnen tid, 1953

Officerförbundsbladet, 1968, nr. 2, Rubrik okänd

Gregor Paulsson, Svensk stad

Y J:son Reding, Jonas Lidström, adlad Lidströmer, Julhälsning i ord och bild från Ljustorps hembygdsförening, 1937

Rosenhane, Vetenskapsakademiens historia

Rothliebs matrikel, 1807

Å Setterwall, Erik Palmstedt, 1741-1803, 1945

Ursula Sjöberg, Carl Christoffer Gjörwell 1766-1837, Byggnader och inredningar i Sverige, Stockholm, 1994

N H Sjöborg, Utkast till Blekinge historia och beskrifning, Lund, 1792

S-ö Swahn, Pro Lantura och Lyckeby källa, Blekinge-boken, 1954

Svensk biografisk handbok

Svenskt biografiskt lexikon, s. 217-220, örebro, N. M. Lindh, 1865-68

Svenskt biografiskt lexikon, s. 733-735, Stockholm, 1977-1979

Svensk uppslagsbok

Svenska flottans historia, del II

Svenska konstnärer

Svenska män och kvinnor, Bonniers, 1948

Svenska slott och herresäten

Sveriges flotta, 1965, nr. 5, Rubrik okänd 

Bo Wahlne, Rosendals slott, Skrifter från Kungl.

Husgerådskammaren 3, 1995

Oscar Wilde, Readingballaden, i första överstättning på svenska

av Sigrid Lidströmer

Reservunderofficeren, 1968, nr. 2, Rubrik okänd 

Gabriel Wickenberg, Beskrivningar med situationsplaner och planteckningar...jan-april 1793, Karlskrona, 1974

 

Archive References

 Albert Liljas arkiv, Blekinge museum

Arkitekturmuseum

Modell av Mastkranen i Karlskrona, Jonas Lidströmer

Ritning av Mastkranen i Karlskrona (sektioner), Jonas Lidströmer

Blekinge Läns museum

Carolina Redivivas handskriftsarkiv

Centrum för vetenskapshistoria

Kungl. vetenskapsakademien ledamöters arkiv

Akademiens handlingar

Idun-arkivet (Nordiska museet)

Krigsarkivet

Biographica, meritförteckning av kapten vid Kongl. Uplands regemente Fredrik August (d.y.) Lidströmer (1820-1863)

Marinens ritningar, se resp. stad (ex. under Karlskrona, fås ritningar av J och F A Lidströmer)

Meritförteckningar (flottan), serie O (original), förteckning 509, meritförteckningar av

1) överstelöjtnant mekanikus Fredrik August

(d.ä.) Lidströmer (1787-1859), 3 versioner (signerade 1838, 1835, 1832)

2) Premier löjtnant Johan Nicolaus Lidströmer (1792-1827)

Meritförteckningar (flottan),serie A (anteckningar och kopior), Jonas Lidströmers meritförteckning i avskrift från 1810-talet

Otto Gustaf Nordenskiölds familjearkiv (arkiv-nr. KrA/0035:0602:ö), där Anna Fredrika Lidströmer (1786-1842), dotter till Jonas Lidströmer, är (en av flera) "ing. arkivbildare". Hon var maka till amiral Otto Gustaf Nordenskiöld och moder till upptäcksresanden (???) Adolf Nordenskiöld. I detta arkiv finns brev från maken och sönerna Adolf och Otto, samt en bok med anteckningar av vänner.

Otto Gustaf Nordenskiölds familjearkiv, 2 st. brev av Jonas Lidströmer, Stockholm, 14/6 1799 resp. 30/12 1806.

Sveriges stads- och fästningsplaner, serie I: förslag, vol. 82, nr.131 (Vaxholm): J. Lidströmer, 1801, Stenkistor i Pålsundet

Sveriges stads- och fästningsplaner, serie II: förslag, vol. 212 a-k, nr. 303-313 (Stockholm): F A Lidströmer, 1831, Regementen

Kungliga biblioteket 

Akvarell föreställande J Lidströmer med F Blom stående bredvid

Handskriftssektionen, F A Lidströmer, Brev till C:son

 Gjörwell (2 st.), 1817, 1825 [Ep. G. 19:1.2]

Handskriftssektionen, Hedda Lidströmer (Uppsala), Brev till Lawrence Heap åberg, 1884-1885 och odat. [Ep. å. 6:4]

Handskriftssektionen, Jonas Lidströmer, 3 st. brev + "ödmiukaste Berättelse" [Autografsamlingen]

Handskriftssektionen, Sällskapet Idun, Sällskapet Iduns protokollsböcker, Depositor: Sällskapet Idun, tillträde genom sekr. Claes Wirsén [Deposition nr. 218]

Kart- och bildsektionen

Kungliga krigsvetenskapsakademiens arkiv

Kungliga vetenskapsakademiens arkiv

Marinmuseum

Modeller av sliphus

Modell av mastkranen i Karlskrona

Samt mängder av andra modeller

Marinmuseums arkiv

Nordiska museets arkiv

Riksarkivet

Bergskollegiums huvudarkiv, E IV:311 (Brev och suppliker 1781)Biographica

Brev till Kungl. Maj:t, från Bergskollegium, vol. 160, överstelöjtnant Mekanikus F. A. Lidströmer, 1836 18/2 [magasinplac. 5565:24-45] Brev till Kungl. Maj:t, Protokollsutdrag från Handels- och finansexp., vol. 1, Major Mekanikus F. A. Lidströmer, 1819 14/7 (2 handl.) [magasinplac. 5561]

Brev till Kungl. Maj:t, från Kommerskollegium, vol. 237, Jonas Lidström, 1788 4/4 [magasinplac. 5565]

Brev till Kungl. Maj:t, från Kommerskollegium, vol. 244, Jonas Lidström, 1791 9/3 [magasinplac. 5565]

Brev till Kungl. Maj:t, från Sammansatta kollegier, vol. 161a, Jonas Lidströmer, 1804 30/11 [magasinplac. 5566]

Brev till Kungl. Maj:t, från Statskontoret, vol. 137, Jonas Lidströmer, 1808 26/1 [magasinplac. 5564]

Brev till Kungl. Maj:t, från Statskontoret, vol. 180, Major Mekanikus F. A. Lidströmer, 1819 4/6 [magasinplac. 5564]

Brev till Kungl. Maj:t, från Statskontoret, vol. 265, Jonas Lidströmers änka Anna Elisabeth, f. öhman, 1838 30/1 [magasinplac. 5564]

Brev till Kungl. Maj:t, från Storamiralsämbetet (för örlogsflottan), vol. 2, "Charta öfver en del av Helsingborgs...", av Jonas Lidström, 1795 24/1 [magasinplac. 5562:25]

Brev till Kungl. Maj:t, från Södermanlands läns landshövding, vol. 30, Jonas Lidströmer, 1801 1/12 [magasinplac. 5570:04-12]

Esplunda-arkivet, vol. I:141, brev av Jonas Nicolaus Lidströmer, 1824 [magasinplac. 3424:15]

Nordenskjöldska arkivet, del 1, vol. 6 (E4903e), brev av J. Lidström, 1790 [magasinplac. 3418]

M 1832 (Flottan, Ansökningar och meritförteckningar)

Otto Nordenskjölds släktarkiv, vol. 6, brev av Fredrique

Lidströmer [magasinplac. 3418:25]

Otto Nordenskjölds släktarkiv, vol. 7, brev av Fredrique Lidströmer, 1832, till Hedvig Magdalena Nordenskjöld (17821863) [magasinplac. 3418:25]

Otto Nordenskjölds släktarkiv, vol. 22, brev av Anna Fredrika Lidströmer, 1821-1840, till Flora Gustava Nordenskjöld (1798-1889), 12 st. enligt kartotek (dock fler i mapp), [magasinplac. 3418:311]

Sankt Nikolai församlings arkiv, Stockholm

Sjöhistoriska museet

Modell av Mastkranen i Karlskrona, Jonas Lidströmer

Modell av slipmaskin, Jonas Lidströmer

Porträtt på Jonas Lidströmer med lärjungen Fredrik Blom

Slottsarkivet

Stockholms stadsarkiv

Stadsingenjörskontoret, Ritningssamlingen, Ritning av F A Lidströmer, Kajerna vid Blasieholmen och Kungliga Operan, 1815 [magasinplac. NS37:GS:70]

Stadsingenjörskontoret, Ritningssamlingen, Ritning av F A Lidströmer, Kajerna från och med trapporna vid Gustaf IIIs staty, logårdens trappor och fram till Norrbro, 1815 [magasinplac. NS37:GS:18]

Stockholms stadsmuseum - Faktarummet

Uppsala universitetsbibliotek

Norrlands nations arkiv, vol. U 1606 b (Album nationis Medelpadico-Jämtlandicae 1686-1827)

Tekniska museets arkiv

Österbybruks arkiv