JONAS LIDSTRÖMER

Jonas Lidströmer (1755 på Lagfors bruk-1808 i Stockholm). Överstelöjtant-mecanicus, Chefen för Kongl. örlogsflottans i Sverige-Finland mekaniska stat, Kongl.
uppfinnare och troman, riddare av Wasaorden och slutligen adlad Lidströmer (hette förut Lidström).

Son till inspektorn och bruksdelägaren vid Lagfors bruk, Jonas Lidström d.ä. (född 1713).

Studerade i Uppsala fr o m våren 1771.

Samarbetade med Fredric af Chapman och kom via honom till Karlskrona. Har även sammarbetat med J.T. Sergel och  L.J. Deprez och brevväxling med C.C. Gjörwell finns bevarad. Den sedermera berömde arkitekten Fredrik Blom var lärjunge till Jonas Lidströmer.

En rad avbildninar av J. Lidströmer finns, bl a av J.T. Sergel. Vidare finns han avbildad på ett dubbelporträtt tillsammans med den sparsamt avbildade unge Fredrik Blom (endast tvåbilder finns på denne).

J. Lidströmer var preses för Kungl. Vetenskapsakademien samt ledamot av en rad andra samfund, såsom Akadmien för de Fria konsterna, Konstakademien och Kungl. Krigsveten- skapsakademien.

Konstruktör och arkitekt till bl a Mastkranen, Knäskjulet, Fyrkanten och Slitaget i Karlskrona.

Mannen bakom en mängd mekaniska inrättningar, såsom stålsliperier, skeppsdockor, kompasser, gjutningstekniker för kanonkulor, marinarkitektoniskt och krigsvetenskapligt för Sverige viktiga installationer såsom nya effektivare skeppsbyggnadsuppfinningar, kastell, muddringstekniker mm. Anlade stenkistorna i Pålsundet vid Waxholm, försåg Oxdjupet med kättingar t ex. Reste Slottobelisken i Stockholm, samt var arkitekt till södra Norrbro och byggherre till hela Norrbro. Reste Gustaf IIIs staty, samt påbörjade kajanläggningsarbetet, som sonen Fredrik August slutförde.

Arrenderade under en tid kronosmedjan i Lyckeby. J. Lidströmer anlade vidare en rad hamnar i Sverige-Finland, bl a förbättringar av Nya varvet i Göteborg, Karlskrona, Helsingborg och nykonstruktion av bl a örlogsbas på Öland mm. En rad byggnader på Örlogsvarvet i Karlskrona bär hans namn.

Modeller och ritningar till hans uppfinningar och byggnader finns bl a på Sjöhistoriska museet, Arkitekturmusem och Marinmuseum. 

På sidan litteratur-, arkiv- och museirepresentation, finner ni listor på var modeller finns, samt

artiklar i till exempel Svensk i Biografisk Handbok, Svenska män och kvinnor eller Nordisk familjebok, Elgenstiernas ättartaflor, Fredrik Bloms åminnelsetal, P. O. Nyströms åminnelsetal.

Curriculum vitae av hans egen hand finns bevarade i facsimil.
Se jubileumsuställningen på STUDIO L² september 2005.