FREDRIK AUGUST LIDSTRÖMER

Fredrik August Lidströmer (1787-1856), övertselöjtant-macanicus,

Stockholms stadsarkitekt 1818-1824, son till Jonas Lidströmer.

Arkitekten och byggherren till kajanläggningarna runt Stockholms ström, de från Gustaf IIIs staty till Norrbro och de från Operan till Blasieholmen, samt Strömparterren.

Han uppförde det gamla Rosendals slott (brann 1819), gjorde förslag till det nya slottet som i stort efterföljdes med förändrinagar av F. Blom. Drottningpaviljongen och Rosendals vaktstuga, vilka också är F A Lidströmers verk, står kvar i ursprungligt skick.

F A Lidströmer nådde samma grad som överstelöjtant-mecanicus, riddare av Wasa-orden och blev också chef för Kongl. Örlogsflottans mekaniska stat, som sin far.

Arbetet med Norrbros anläggning som J. Lidströmer nästan slutfört helt, slutfördes under F A Lidströmers ledning.

Karl XIIIs staty i Kungsträdgården restes och ritades av F A Lidströmer, liksom Wauxhallen, Arsenalen och en mängd andra byggnader, såsom regementen, herrgårdar, villor, ekotempel, kajer, lusthus mm.

Akvareller och teckningar av de skilda slag är han även upphovsman till.

Utanför Stockholm är han arkitekt till bl a Visby lasarett och Länsfängelset i Nyköping.

Se vidare litteratur, arkiv- och museirepresentation.


Jubileumuställningen på STUDIO L² september 2005.